அமெரிக்காவில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான கொரோனா நோயாளிகள்: அதிர்ச்சி தகவல்

அமெரிக்காவில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான கொரோனா நோயாளிகள்: அதிர்ச்சி தகவல்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 619,592,301
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 6,538,552
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 599,498,874
உலகம் முழுவதும் கொரோனா ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை: 13,554,875

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 97,880,451
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 1,081,566
அமெரிக்காவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 94,444,090

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 44,561,072
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 528,449
இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 43,984,695

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 34,666,387
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 685,816
பிரேசிலில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 33,795,688