உலகம் முழுவதும் 614,083,828 பேர்கள் கொரோனாவால் பாதிப்பு: இந்தியாவில் எவ்வளவு?

உலகம் முழுவதும் 614,083,828 பேர்கள் கொரோனாவால் பாதிப்பு: இந்தியாவில் எவ்வளவு?

உலகம் முழுவதும் 614,083,828 பேர் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவிற்கு 6,517,603 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து 592,994,727 பேர் மீண்டனர் உலகம் முழுவதும் 14,571,498 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளன

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 97,162,745
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை 1,076,043
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு குணமானோர் எண்ணிக்கை 93,338,022

பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 34,580,412
பிரேசில் நாட்டில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 684,951
பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுகுணமானோர் எண்ணிக்கை 33,651,811 என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 44,502,694 எ
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை 528,165
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுகுணமானோர் எண்ணிக்கை 43,925,239