இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 575,879,848
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,404,837

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 92,339,925
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,052,467

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,621,965
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,647

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,918,402
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 677,213