இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 550,643,002
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,353,680

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 89,030,727
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,041,354

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,207,082
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 670,900

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,436,433
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 525,047