இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 551,682,658
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,356,166

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 89,236,449
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,042,291

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,283,345
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 671,194

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,450,262
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 525,077