இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 549,539,873
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,351,782

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 88,878,436
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,040,982

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,136,916
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 670,606

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,420,608
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 525,020