இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 548,977,232
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,350,810

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 88,794,286
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,040,805

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,078,638
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 670,459

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,403,319
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,999