இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 548,226,324
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,349,418

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 88,708,703
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,040,641

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,030,729
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 670,282

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,381,064
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,954