இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 545,710,706
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,343,454

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 88,244,522
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,038,900

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,824,220
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 669,436

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,334,657
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,890