இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 544,299,296
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,340,727

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 88,004,073
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,038,323

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,704,193
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 669,109

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,311,049
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,855