இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 543,981,797
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,340,071

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 87,981,568
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,038,289

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,693,502
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 669,062

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,295,496
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,840