இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 541,694,527
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,334,113

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 87,549,563
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,777

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,543,000
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 668,404

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,242,060
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,777