இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 530,136,011
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,307,554

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 85,554,560
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,030,683

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,880,512
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 666,248

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,146,033
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,525