இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 536,471,177
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,323,266

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 86,779,819
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,034,271

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,266,163
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,708

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,188,734
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,708