இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 520,365,421
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,286,692

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,174,521
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,026,527

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,664,739
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,830

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,117,836
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,190