இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 529,493,352
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,305,654

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 85,399,893
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,030,079

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,846,602
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 666,112

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,144,260
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,507