இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 528,035,012
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,301,444

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 85,113,962
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,029,121

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,803,995
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 665,727

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,139,499
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,459