இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 525,864,368
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,297,053

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,131,135
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,303

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,752,226
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 665,491

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,131,135
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,303