இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 524,698,921
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,294,628

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,692,706
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,028,014

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,741,811
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 665,376

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,128,786
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,293