இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 523,777,689
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,292,449

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,473,447
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,027,285

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,728,286
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 665,277

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,127,032
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,260