இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 522,840,083
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,290,316

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,357,017
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,026,899

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,701,900
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 665,056

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,124,879
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,241