இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 521,195,387
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,288,328

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,230,829
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,026,670

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,688,390
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,967

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,123,129
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,214