உலகில் திடீரென அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு!

உலகில் திடீரென அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 520,879,205
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,287,745

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,209,473
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,026,646

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,682,094
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,920

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,121,022
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,201