இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 519,736,984
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,284,597

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 84,066,379
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,026,109

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,639,130
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,700

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,116,600
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,181