இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 519,010,049
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,282,116

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 83,953,371
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,025,764

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,617,786
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,564

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,112,861
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,157