கொரோனாவுக்கு 62 லட்சம் பேர் பலி: அதிர்ச்சி தகவல்

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 518,353,147
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,280,050

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 83,778,760
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,025,104

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,594,388
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,647

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,110,185
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,103