அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் 10 லட்சம் பேர் மரணம்!

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் 10 லட்சம் பேர் மரணம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 517,643,511
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,277,839

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 83,688,188
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,024,752

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,574,245
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 664,248

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,107,322
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,093