இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 504,337,880
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,221,910

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 82,309,113
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,015,441

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,250,077
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 661,993

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,041,995
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,781