இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 459,518,575
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,066,897

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,215,118
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 991,028

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,382,196
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 655,326

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 42,995,560
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 516,005