இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 458,152,169
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,065,718

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,174,677
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 993,811

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,368,776
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 655,139

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 42,993,213
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 515,907