இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்!

மார்ச் 16, 2020:

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 477

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 10,599

சென்னையில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 332

சென்னையில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 6,278

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 3

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 74

தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 939

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்கள்: 8270

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்கள்: 299,176

Leave a Reply