இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 419,991,369
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,880,547

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 79,915,734
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 955,497

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 27,941,476
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 641,997

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 42,779,022
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 510,937