இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 358,984,694
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,633,311

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 73,432,778
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 894,804

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 24,334,072
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 623,901

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 40,082,742
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 491,154