அமெரிக்காவை அதிர்ச்சி அடைய வைத்த கொரோனா பாதிப்பின் எண்ணிக்கை!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 354,664,830
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,621,851

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 72,810,628
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 891,428

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 24,134,946
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,647

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,543,328
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 489,896