இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 552,511,815
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,357,765

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 89,360,080
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,042,678

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,358,451
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 671,466

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,471,282
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 525,116