இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 538,619,963
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,327,985

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 87,113,811
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,035,309

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,360,850
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 667,849

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,207,265
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 524,723