இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 637,767,096
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,605,691

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 99,647,812
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,098,235

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,892,871
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 688,425

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,661,221
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,500