இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 71,393,055
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,602,909

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,918,362
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 887,640

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,757,741
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,647

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 38,901,485
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 488,911