இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 342,805,157
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,592,593

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 70,450,647
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 883,734

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,588,921
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,251

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 38,563,632
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 488,422