இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 331,264,767
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,563,226

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 67,631,191
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 874,321

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,083,297
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 621,261

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,602,832
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 486,784