இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 334,835,400
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,572,547

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 68,534,182
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 876,996

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 23,215,551
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 621,578

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,896,011
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 487,226