அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 8 லட்சத்தை நெருங்கிய கொரோனா பாதிப்பு:

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 320,638,992
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,538,394

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 65,205,847
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 869,105

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,815,827
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 620,609

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 36,571,423
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 485,043