இன்று ஒரே நாளில் 3 லட்சம் பேர் பாதிப்பு: உலக கொரோனா நிலவரம்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 324,053,690
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,546,749

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 66,137,409
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 871,512

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,927,203
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 620,847

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 36,849,474
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 485,780