இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 326,774,343
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,553,642

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 66,664,283
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 873,149

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,975,723
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 621,007

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,119,961
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 486,094