இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 305,870,949
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,501,968

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 60,952,162
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 859,044

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,499,525
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,981

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 35,516,186
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 483,463