இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 298,124,389
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,481,697

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 58,805,128
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 853,611

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,351,104
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,559

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 35,105,580
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 482,611