உலக அளவில் கொரோனாவுக்கு பலியானவர்கள் இத்தனை லட்சம் பேர்களா?

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 289,662,669
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,456,873

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 55,864,519
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 847,162

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,291,507
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,139

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,887,983
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 481,519