இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 288,371,848
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,452,663

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 55,609,910
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 846,902

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,287,521
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,109

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,860,785
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 481,235