இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 286,771,247
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,445,338

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 55,226,252
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 845,712

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,277,239
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,024

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,837,710
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 480,860