இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 281,636,737
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,422,116

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 53,625,098
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 839,155

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,246,276
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 618,575

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,799,241
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 480,018